Vergoeding en tarieven

Interessante site met informatie voor consumenten fysiotherapie:

 • Dit is geen vergelijkingssite maar een informatief platform over de vergoeding van de zorg voor patiënten.

Chronische machtiging:

 • Voor een chronische machtiging kom je in aanmerking als je een aandoening hebt, die op de “lijst chronische aandoeningen” staat (bij elke zorgverzekeraar te vinden op hun website). Ook is er een verwijzing nodig van je huisarts/specialist waarop de medische diagnose vermeld staat. De eerste 20 behandelingen betaal je zelf. Of uit je aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling heb je recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. 
 • Heb je langer dan een jaar een chronische machtiging voor je aandoening, dan hoef je niet opnieuw de eerste 20 behandelingen zelf te betalen in het nieuwe jaar. Wel tellen die kosten mee voor je eigen risico.
 • Als je machtiging een einddatum heeft, dien je dit zelf in de gaten te houden en waar nodig zelf te zorgen voor een eventuele nieuwe verwijzing van huisarts/specialist. 
 • Wanneer je huisarts/specialist je vertelt dat je chronische klachten hebt, bijvoorbeeld langdurige rugklachten, betekent dit niet automatisch dat dit chronisch vergoed wordt.

Vragen:

 • Met vragen over machtiging, declaraties of facturen over eigen risico en/of eigen bijdrage, kun je terecht bij je zorgverzekeraar. Deze is op de hoogte van de geldende machtiging, de inhoud van je zorgverzekering en heeft het volledige overzicht van alle persoonlijke zorgdeclaraties. 
 • Wij hebben ook geen inzage in (het aantal) fysiotherapie behandelingen die je mogelijk elders ondergaat. 
 • Om teleurstelling en/of onverwachte kosten te voorkomen, is het van belang dat je op de hoogte bent van verzekeringsvoorwaarden die voor jou van toepassing zijn!

Eigen risico:

 • Bij een vergoeding uit de basisverzekering moet je wel rekening houden met het jaarlijkse eigen risico van € 385,–. Bij DSW is dit eigen risico echter € 375,-.

Behandeling:

 • Je zorgverzekeraar vergoedt slechts één fysiotherapiebehandeling per dag.

Contracten zorgverzekeraars:

 •  In 2023 hebben wij géén contract meer met Menzis, Zorg en Zekerheid, ENO en Aevitae EUCARE (Caresq) 
 • Dit betekent dat je een nota krijgt via het factoring bureau Infomedics. Over de hoogte van vergoeding van deze nota verwijzen wij je naar de websites van deze zorgverzekeraars, aangezien elk hun eigen vergoedingssysteem hanteert. 
 • Ook kun je een nota krijgen als je niet aanvullend verzekerd bent of over je maximaal aantal vergoedingen heen gaat.

Praktijktarieven:

 • Mochten de verrichtingen niet vergoed worden door jouw verzekering, dan gelden onderstaande tarieven:
Zitting fysiotherapie€ 38,-
Fysiotherapie aan huis€ 52,-
MLD€ 50,-
MLD aan huis€ 64,-
Screening, intake en onderzoek€ 50,-
Intake en onderzoek na verwijzing€ 50,-
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis€ 62,-