Vergoeding en tarieven

In een aantal gevallen wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt voor kinderen onder de 18 jaar óf wanneer er sprake is van een chronische indicatie voor fysiotherapie. Om voor chronische vergoeding in aanmerking te komen dienen jouw klachten aan een aantal voorwaarden te voldoen, welke door de zorgverzekeraar worden gesteld.
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basisverzekering worden gedekt. De vervolgbehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering (zie hierboven).

Bij vragen of onduidelijkheden over dit onderwerp kunnen onze medewerkers je hier verder over informeren. Ook kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar.

Mochten de verrichtingen niet vergoed worden door jouw verzekering, dan gelden onderstaande tarieven:

Fysiotherapie€ 30,-
Fysiotherapie aan huis€ 40,-
Oedeemtherapie€ 50,-
Oedeemtherapie aan huis€ 60,-
Screening, intake en onderzoek€ 40,-
Screening, intake en onderzoek aan huis€ 50,-
Intake en onderzoek na verwijzing€ 40,-
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis€ 50,-