Klachten

Ons doel is je zo goed en snel mogelijk helpen. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de door ons verleende behandeling of andere zaken, dan kun je gebruik maken van onze klachtenregeling. Wij willen graag dat je jouw klachten kenbaar maakt. In de eerste plaats om jouw ontevredenheid weg te nemen en daarnaast om onze dienstverlening te verbeteren.

Een klacht indienen bij de praktijk

De klager wendt zich bij voorkeur tot de fysiotherapeut of in de praktijk werkzame personen op wie de klacht betrekking heeft om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen. Indien overleg tussen de klager en de fysiotherapeut of in de praktijk werkzame personen niet heeft geresulteerd in een oplossing van de klacht, kan de klager zijn klacht voorleggen aan de klachtencommissie. Als de klager betreffende zijn klacht geen overleg wenst met de fysiotherapeut of in de praktijk van de fysiotherapeut voor hem werkzame personen tegen wie zijn klacht zich richt, kan hij zijn klacht rechtstreeks bij de klachtencommissie indienen.

Klachtencommissie van het KNGF

Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort
Tel: 033 – 467 29 00 (je wordt doorverbonden)