Onze missie

Onze missie

Als een gezond en professioneel bedrijf streven wij ernaar in de zorg een professionele, prettige en hoogwaardig kwalitatieve omgeving te scheppen waarin cliënten/patiënten duurzaam herstellen van hun klachten en hen een structuur wordt geboden voor een vitaal levenspatroon. Voor onze cliënten/patiënten bieden wij effectieve en efficiënte behandelmethoden zodat de resultaten optimaal zijn en een hoge cliënt/patiënt tevredenheid wordt behaald.

De medewerkers wordt een kwalitatief hoogwaardige leer- en werkomgeving geboden waarin men zich verder kan professionaliseren en continue gebruik kan maken van de laatste behandelmethoden om zo als modern bedrijf het welzijn van onze cliënten/patiënten te kunnen waarborgen.

Voor onze partners willen we een modern geoutilleerd bedrijf zijn waarin de samenwerking met de verschillende disciplines binnen de zorg zowel op preventieve, curatieve en nazorg optimaal aanwezig is om onze brede doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen. Daartoe investeren wij in ons beleid, onze organisatie van middelen en personeel als ook in onze samenwerkingspartners!

René GhijsenFysiotherapeut
 • Algemene fysiotherapie
 • Sportfysiotherapie
 • Arbeidsfysiotherapie
Sharina ProostFysiotherapeut
 • Algemene fysiotherapie
 • Oncologische fysiotherapie
 • Oedeemtherapie
Marjolie CurfsFysiotherapeut
 • Algemene fysiotherapie
 • Oedeemtherapie
 • Bekkenbodemtherapie
Roy HendrixFysiotherapeut
 • Algemene fysiotherapie
 • Medical taping
 • Knie- schouderrevalidatie
Luc CremersFysiotherapeut
 • Algemene fysiotherapie
 • Dry needling io
Patricia GhijsenAdministratiefmedewerkster
 • Financiële administratie
 • Afspraken
 • Balie