Looptraining / Claudicatio (vaatlijden/etalagebenen)

Claudicatio Intermittens (CI) wordt in de volksmond ook wel etalagebenen genoemd en wordt in meer dan 90% van de gevallen veroorzaakt door slagaderverkalking (atherosclerose). CI is een uiting van perifeer arterieel vaatlijden (PAV), waarbij sprake is van atherosclerose van of naar de slagaders van de benen. Van PAV hoeft een patiënt geen klachten te ervaren. Wanneer de patiënt met PAV klachten ervaart van pijn in één of beide benen tijdens inspanning die vervolgens verdwijnt na het nemen van enige minuten rust spreken we van Claudicatio Intermittens (CI).

Patiënten met ´etalagebenen´ kunnen wegens dichtgeslibde slagaders in hun benen maar een beperkte afstand lopen tot ze een enorme last krijgen van pijn en even moeten bijkomen.
Regio Parkstad Limburg heeft een Regionaal Netwerk Looptherapie waarbij fysiotherapeuten patiënten met perifeer arterieel vaatlijden begeleiden.

Looptherapie komt erop neer dat de patiënt op het moment dat hij pijn krijgt bij het lopen niet stopt, maar doorloopt. Door dit meerdere keren per dag te herhalen, traint de patiënt het lichaam om via kleinere aders voldoende zuurstofrijk bloed naar de benen te pompen. Dankzij de begeleiding van de fysiotherapeut lukt het de patiënten om ´door de pijn heen te lopen´. Zo is de loopafstand in sommige gevallen sensationeel te vergroten en kan een operatie worden uitgesteld. Looptherapie bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:

  • analyseren en aanpassen van het looppatroon;
  • verbeteren loopafstand;
  • krachttraining voor de beenmusculatuur;
  • informatie over leefstijl;
  • geven van loopadviezen voor thuis.

Onze praktijk is aangesloten bij het ClaudicatioNet. Onze therapeuten zijn speciaal opgeleid voor het behandelen van mensen met vaatklachten. Behandelingen zijn dan beter op uw klachten en de vaatproblematiek afgestemd, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert voor mensen met vaatklachten. Hierdoor is er in de praktijk professionele gesuperviseerd looptherapie voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden mogelijk en wordt er naast een belangrijke verbetering in de kwaliteit van zorg, ook de onderlinge communicatie tussen zorgverleners geoptimaliseerd.

Zie ook: http://www.atriummc.nl/Netwerk_Looptherapie.4177.0.html en https://claudicatio.cebp.nl/