COPD

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (chronische obstructie van de luchtwegen). Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Deze aandoeningen aan de luchtwegen maken het ademen lastig. Bij COPD is het slijmvlies van de luchtwegen langdurig ontstoken. Dat kan gepaard gaan met slijmvorming. Later beschadigt de ontsteking de longen. Kleine luchtwegen verliezen hierdoor op den duur hun stevigheid en de longen worden minder rekbaar. Verkoudheid, luchtweginfecties of prikkelende lucht, zoals rook en uitlaatgassen, verergeren de ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen.

  • Heeft u last van hoesten, slijm opgeven, of een piepende ademhaling?
  • Bent u kortademig als u zich inspant?
  • Wilt u eraan werken om meer lucht te krijgen?
  • Wilt u graag weer fitter worden onder professionele begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut?

Wat kan het programma voor u betekenen?

Onder begeleiding van een fysiotherapeut, met de vereiste deskundigheid op het gebied van COPD, werkt u aan de opbouw van uw lichamelijke conditie en het herwinnen van het vertrouwen in uw eigen lichaam.

Bewegen is prettig en gezond

Het programma is niet alleen gericht op het verbeteren van uw fysiekithoudingsvermogen of het vergroten van uw kracht en mobiliteit, maar ook gericht op u in samenhang met uw omgeving (daarom krijgt u een individueel begeleidingsplan, waarin uw specifieke hulpvraag een centrale plaats inneemt). Het beweegprogramma bestaat uit verantwoorde conditie- en krachttraining, aangevuld met mobiliteitsoefeningen. Ook bestaat er de mogelijkheid voor extra voorlichting of extra begeleiding bij het verminderen van de bewegingsangst.

De doelen zijn:

  • Zorgen voor een betere zelfredzaamheid in het dagelijks leven en werksituatie.
  • Meer ziekte-inzicht en zelfvertrouwen creëren.
  • Het verkennen van mogelijkheden en grenzen en plezier in bewegen verkrijgen.
  • Vergroten van het lokale en algehele uithoudingsvermogen, met name gericht op het herstel van dagelijkse activiteiten.
  • Verlagen van de gezondheidsrisicofactoren.
  • Het vinden van passende fysieke activiteiten waarmee u, ook na afloop van het programma, aan uw conditie kunt blijven werken.