Lactaatdrempel of lactate threshold LT

Lactaat ofwel melkzuur ontstaat door verbranding van glycogeen zonder zuurstof. Dit proces heet de anaerobe glycolyse ofwel een reeks van chemische reacties waarbij koolhydraten onvolledig worden afgebroken tot melkzuur.

De anaerobe drempel/lactate threshold/lactaatdrempel staat op ca. 4 mm/mol lactaat/liter bloed. De hoogte van de toelaatbare melkzuurgraad is individueel verschillend. Hoeveel verzuring we kunnen verdragen is afhankelijk van;

  • aanleg,
  • getraindheid
  • mentale instelling.

De tolerantie voor verzuring of de lactaatdrempel is afhankelijk van de aerobe capaciteit en het anaerobe vermogen.

Eenvoudig gesteld is de LT de maximale steady state prestatie die we kunnen volhouden zonder dat de lactaat concentratie continu toeneemt. Er zijn drie factoren die in hun samenhang de prestatie bij duursport bepalen

  • VO2 max of de aerobe capaciteit
  • Economy of movement
  • Lactate threshold

VO2 Max

De VO2 max is de maximale zuurstofopname per minuut, uitgedrukt in liters O2 per minuut. Het zuurstofgebruik bij inspanning is gerelateerd aan de spiermassa van het individu, uitgedrukt in ml O2 per kg per minuut. Gemiddelde waarde op 20 jarige leeftijd ligt op 44-50 ml O2 voor mannen en 38-42 ml O2 per kg/min, vanaf het 30ste levensjaar daalt dit met ca. 1% per jaar.

Verbetering van de VO2 max zal ook de LT (lactaatdrempel) positief beinvloeden.

VO2 max is een van de belangrijkste indicatoren voor het duurvermogen van een atleet, het bepaald niet of we winnen. Gerelateerd aan de eerder vermelde auto’s zegt het alleen maar dat iemand een “grote motor” heeft.